Fúkaná slama

Slamená izolácia je regionálne vyrábaný produkt s jedinečným prístupom výrobcu k ekológií a životnému prostrediu.
Najčistejšia a srdcom pestovaná slama, dlhoročné odhodlanie a nadšenie prinášajú 100 % BIO produkt, ktorý v sebe ukrýva všetky výhody a prednosti tepelno-izolačného materiálu na najvyššej úrovni.
Dlho vyvíjaný, nový výrobný proces umožňuje dosiahnutie vysokej aplikačnej objemovej hmotnosti fúkanej slamenej izolácie, ktorá zabezpečuje vynikajúcu ochranu voči prehrievaniu v letnom období roka a tiež vysokú ochranu pred hlukom.

V SLAMENOM SYSTÉME je možné realizovať:

  • akúkoľvek stavbu

  • rekonštrukciu

  • dostavbu nehnuteľnosti

Alebo si môžete vybrať dom z nášho  katalógu

SKLADBA KONŠTRUKCIE

1. Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie

2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect

3. Drevená nosná konštrukcia z KVH hranolov, alt. Steico Walls

4. Zateplenie fúkanou slamenou izoláciou s ETA certifikátom

5. Parobrzdná rovina /, osb 4 doska bezformaldehydové lepenie, parobrzdná fólia, hlinený systém Tepore/

6. Inštalačná predstena

7. Finálne interiérové opláštnenie / hlinený systém Tepore, Slamenná omietateľná doska Ekopanel, sadrovláknité dosky…/

Aplikácia riešenia s použitím fúkanej slamy

Technické údaje:

Európske technické schválenie: ETA – 18/0305
Zloženie: 100 % Bio – Pšeničná slama
Aplikačná objemová hmotnosť: 105 – 140 Kg/m3
Merná tepelná kapacita: C = 2000 J/Kg.K
Tepelná vodivosť: λd = 0,055 W/(m.K)
Trieda horľavosti : E podľa Eurotriedy
Faktor difúzneho odporu: μ = 1,3

Oblasť použitia:

Aplikácia vhodná priamo na stavbe a tiež aj pri výrobe prefabrikátov.
• Strechy
• Steny
• Stropy
• Novostavby aj rekonštrukcie
• Na výrobu slamených stenových panelov a výstavbu domov zo slamy

Systémové riešenia s použitím Ekonapelov

Systém Ekonapel je vhodný na realizáciu všetkých typov drevostavieb (nízkoenergetické, pasívne, nulové a aktívne domy). Jednotlivé systémové riešenia Ekopanelu musia byť správne zvolené pre daný typ drevostavby. Je treba dbať predovšetkým na kompletný návrh stavby, ktorý musí byť jednotný tak, aby bola zaistená úplná funkčnosť a požadovaná kvalita.

Systémové riešenie priečok

Vďaka vysokej mechanickej odolnosti a pevnosti slamenej dosky nie je nutné vybudovať nosnú konštrukciu priečky, pokiaľ nebude požiadavka na prenos zaťaženia z ďalších konštrukcií. Jednotlivé dosky Ekopanelu je vhodné objednať na potrebnú dĺžku (výšku) priečky. Je dôležité, aby ekopanely neboli po výške napájané a naopak, aby ste ich nemuseli na stavbe krátiť o nejaké centimetre. Vďaka tomu je zaistená vysoká rýchlosť suchej výstavby, minimálne krátenie materiálu, vrátane ľahkého spájania vrutmi. Navrhované konštrukcie obytných a rekreačných stavieb musia spĺňať platné normové požadavky.

Zaujala vás izolácia fúkanou slamou?

Pre detailné vypracovanie ponuky nás neváhajte kontaktovať

info@tepore.sk

Kancelária BB – 0915 987 019

Kancelária BA – 0918 470 643

POUŽITÍM TOHTO FORMULÁRA SÚHLASÍTE S UKLADANÍM A SPRACOVANÍM VAŠICH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY.